"Навътре гледай, защото душата е ключ към Вселената и не виждаш ли в себе си,
вън от себе си не можеш видя!"

Когато Вселената си ти!

ДРУГОТО УЧИЛИЩЕ®– консултации, обучения, индивидуални програми за личностно изграждане, разрешаване на сложни ситуации и проблеми, комплексна реализация в сферите на живота, квантова логика, психика на душата и връзката й с духа.

Това, което за един човек е добре, за друг може да бъде пагубно, панацея в живота няма!     

Всеки индивид има свой уникален път и всяко обучение, практика или метод в „Другото училище“ са в посока развиване на индивидуалност и реализация на личностната програма по зачатие. Не продаваме модели и не вменяваме поведение! Правейки анализ на енергийното състояние на тялото и пропуските в базовата информация, може да се помогне на човек да постигне енерго-информационен баланс и да заживее в здраве, стойностно и да получи удовлетворение. Обогатяваме представите за света и процесите в него с последните теории и достижения на науката, социалния, обществен и политически живот, което спомага за по-пълно отчитане на житейските ситуации (сравняване на лична представа по даден въпрос с реално съществуващите обстоятелства).

Когато човек е изградил вече осъзната личност, справяща се с лична, семейна и родови карми, ползваме неговоите достижения и придобити опитности за повишаване на нивото на обществено съзнание. Предоставяйки му възможностите на нашата мрежа и контакти, спомагаме за реализацията и  развитието му в структурата на обществото! Така допринасяме за събуждане на истинската интелигенция от народа в полза на народа и изграждането на ново осъзнато общество.

Всеки носи в себе си своята мисия, но за да я реализира трябва да разбере кой е и къде се намира, да повиши нивото на своето съзнание и да развие нужните му за това дело опитности… И точно тук се явява ролята и мястото в обществото на “Другото Училище”!

Болестите и страданията са следствие на незнание и неспособност
да реализираме личностната си програма по зачатие.

Валентин Ковачганев – квантова психологика, енерго-информационен баланс, авторска методика за личностно изграждане и реализация “Регресия на зачатието” за: работа с родова, семейна и лична карми; осъзнаване причините за телесни болести и душевен дискомфорт, опитности за работа с мозъка; проблеми с възпитанието на деца и връзки с родители; изграждане на партньорски и бизнес връзки и структури; повишаване на интелекта и изграждане на способности на ниво свръхсъзнание.

Основни методи:

“Регресия на зачатието”     

     Еволюцията на тялото променя енергийният ни баланс и променя визията ни за живота. Приоритетите за натрупване на нужната ни, за да активираме личностната си програма по зачатие информация също се променя по време на циклите в живота. Основни за запознаването с материалния свят като личности са седем годишните цикли, те са описани в книгата “Регресия на зачатието”.

Живота се развива спираловидно и стъпаловидно. Сираловидно нараства енергията ни и се качваме от едно ниво на друго с повече пространство и възможности. Но ако нямаме нужните знания и необходимите опитности и способности, то новите възможности се превръщат за нас в невъзможности, болести и страдания. Кога и какво сме пропуснали!? това е целта на методика “Регресия на зачатието”, да ви подреди представите за живота и да ви помогне да опознаете себе си. 

 Връщането в началото чрез още базисни знания и анализи на преживяното в следващи етапи, в самото зачатие, ни дава представа за това кои сме ние и за какво сме се преродили. Методиката „Регресия на зачатието“ не е хипнотичен сеанс, а стройна система от обучения и енергийни практики възстановяващи баланса за дадения етап от живота, в съчетание с развиването на опитности за работа по посока достигане състояние на свръхсъзнание. Всеки човек си има свой жизнен път и той е строго кодиран в самото зачатие, програмиран и запечатан в тялото по време на бременността на майката и с потвърдена личностна честота по време на нормално раждане.

      Основата на методиката „Регресия на зачатието“ се базира на изграждане на способността за достигане до тази първична програма по зачатие, като се взимат в предвид циклите и етапите в материалния живот.

Основен водещ тук е духът, но за да се проведе разговорът с него са необходими нови способности, които се развиват след като се пренареди материалните ни достижения, допълнят се базисните знания и човек започне да проиграва осъзнато новите житейски ситуации. 

Така незабелязано, човек от страдащ и търсещ спасение и оцеляване се превръща във водач, а после и в критерий за осъзнатост и подпомага дори само с присъствието си в дадена ситуация проявлението и реализирането на божията промисъл. Вселенският дух е жив, той търси своя път за реализация, но и материята съществува и е подвластна на еволюцията и на кармичните закони чрез които се проявява тази еволюция. Сблъсъкът поражда революции, взривове и сблъсъци, огън и завихрения и променя реалността, да сме адекватни и разбиращи процесите е единствено решение.

Квантова психологика

   логиката в живота:

Логика има само когато се работи със законите управляващи Вселната. На тези закони е подвластен живота на всеки жив човек. Както самият човек израства в живота и променя своите възгледи, така и обществото има своето ниво на съзнание и актуални вълни на влияние, както и информационен фон, чрез който се осъществяват земните програми и имперските интереси. Нивото на обществено съзнание не играе никаква роля върху душевните преживявания и потреблението на живота на осъзнатия човек, защото той се ръководи от логиката управляваща Вселената. Който си може, навсякъде си може, адаптира се, знае и успява! 

Връзката между дъхът и тялото е душата. 

За болестите:

Няма как да получиш представа ти кой си, ако се сравняваш като преживявания и усещания с програмите на другите.  Всеки един човек е уникален, макар еднакви да са законите на които сме подвластни. Защото на различно ниво на израстване и с различна енергийна плътност и нужди са нашите духове, всеки има своята  линостна честота. Законите на кармата управляват процесите в нашите тела, но различни са телата ни. Защото от различни гени са създадени, дълг към рода дава ролята и мястото ни в него и невидимите връзки които управляват духовните ни процеси. Родовите карми и кои сме ние в рода, предоставят мястото ни в обществото. Празнотите на духа пораждат нашите желания и вплитат се те през зачатието в еволюцията на нашите материални тела, в последствие се проявяват, когато времето им дойде. Чрез квантовото мислене ще ви помогнем да изградите желязна логика, да опознаете себе си и да се потребявате от процесите във вашите тела, а не да ходите по доктори да ви ограничават и в общности да се уединявате. Психиката на душата също има своите модели, опознавайки себе си ще разпознавате другите и ще им помагате в процесите на живота. Не се опитвайте да се променяте и нагласяте към представите и нуждите на обществото, а да опознавате себе си и да се реализирате. Човек не може да бъде нищо друго, освен това което е! Добре е да не прощавате и да не бягате от хората около вас, а заемайки позиция и отстоявайки себе си в предоставените ни от Бог ситуации, да им помагате и в тяхното развитие. Да се осъзнаете като родова принадлежност и да узнаете ролята и мястото на българският народ във вече отвореният за нас цял свят.

      „Битката е за душите на хората“, тоест срещу силата на живота, желанието да живееш и да служиш на собственият си дух. Обърканите мисли и представи правят човек слаб и лесно манипулируем, пораждат невъзможности и в последствие болести и душевен дискомфорт.

Квантовата логика дава ясна представа за процесите в живота и е единствената логика увеличаваща интелекта на индивида. Интелекта е скоростта за адаптация в непозната обстановка и олеква на душата на човек, истинското щастие от потребяването на живота е!

няма други учители освен анализа на собственият житейски опит, учим се от всичко и всеки, но следваме само духът си и не предоставяме тялото си друг да го контролира, управлява и ползва за свои цели, то трябва да служи на собственият ни дух. не се допуска самосъжаление и покровителство, те дават приоритет на душата пред духът ни и това обесмисля житейските процеси и пропиляваме възможностите предоставени от ситуациите в които сме допуснати.

Спри да се опиташ да бъдеш като някой друг, последвай духа си и бъди себе си!


Предлагаме :

Консултации     

  • Лични консултации
  • Семейни консултации
  • Индивидуални програми

Обучения

  • Лекции
  • Обучения в група
  • Модули

директна връзка с В. Ковачганев

Гледайте ни на живо всяка сряда от 20ч. във фейсбук страницата на ДРУГОТО УЧИЛИЩЕ®

Отговаряме на вашите въпроси, представяме интересни личности и гости, горещи теми, човешки съдби и проблеми.

След предварителен разговор, можете да бъдете наш специален гост, да представите вашата мисия и идея и да популяризирате себе си

Пускане на видеото

ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

Вижте 3-те основни типа хора:

(за отредените в живота роли, проигравани на различни места и в различни времена)

ТЪРСЕЩИ

Как да оцелея в кризисна ситуация?

(препоръка за посещение на лекции (вижте раздел Обучения) и групови енергийни сеанси, както и лична консултация за изясняване на
вашето място и роли в живота)

ОСЪЗНАВАЩИ

Какъв е смисъла на ситуацията и как да я управлявам?

(препоръка за посещение на кабинетни обучения, лични и семейни консултации)

СЪЗДАВАЩИ

Какви са необходимите за израстване ситуации?

(препоръка за посещение на индивидуална програма - създават се паралелни индивидуални програми, фирмени и обществени структури, както и собствени бизнес проекти)

Разпозна ли се?

0 + ЛЕКЦИИ
В 40+ ГРАДА В СТРАНАТА
0 + КОНСУЛТАЦИИ
В 10+ ГРАДА В СТРАНАТА
0 + КАБИНЕТНИ ОБУЧЕНИЯ
В 10+ ГРАДА В СТРАНАТА

Вижте последните отзиви

VIP oтзиви

За пълен достъп до съдържанието е необходимо да влезете в профила си

[login-with-ajax]

За да получавате нови статии, предстоящи събития и интерсна информация се абонирайте.

×
×

Cart

Глава 1. ЗАВРЪЩАНЕ
Глава 2. ГРАДЧЕТО
Глава 3. ПЕТКОВИЦА
Глава 4. БИЧКИЯТА
Глава 5. КМЕТА
Глава 6. НА КАФЕ
Глава 7. В КЪЩАТА НА ДУХОВЕТЕ
Глава 8. НА ЛОВ
Глава 9. ГАРАЖЪТ НА СПОМЕНИТЕ
Глава 10. СЪНЯТ
Глава 11. ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ
Глава 12. ЗАДУШНИЦА
Глава 13. ПОЖАР, ПОЖАР
Глава 14. НОВО ЧУДО
Глава 15. ОЩЕ ЧУДЕСА И ВРЪЗКИ
Глава 16. ЛЮБОВ ЛИ БЕ ДА Я ОПИШЕШ!