"Навътре гледай, защото душата е ключ към Вселената и не виждаш ли в себе си,
вън от себе си не можеш видя!"


Училище за развитие и реализация на
пълния жизнен потенциал - ДРУГОТО УЧИЛИЩЕ®

      Това което за един човек е добре, за друг може да бъде пагубно, панацея в живота няма!

      Всеки индивид има свой уникален път и всяко обучение, практика или метод в „Другото училище“ са в посока изграждане на индивидуалност и реализация на личностната програма по зачатие. Не продаваме модели и не вменяваме поведение! Правейки анализ на енергийното състояние на тялото и пропуските в базовата информация, може да се помогне на човек да постигне енерго-информационен баланс и да заживее в здраве, стойностно и пълноценно. Обогатяваме представите за света и процесите в него с последните теории и достижения на науката, социалния, обществен и политически живот, което спомага за по-пълно отчитане на житейските ситуации (сравняване на лична представа по даден въпрос с реално съществуващите обстоятелства).

      Когато човек е изградил вече осъзната личност, справяща се с лична, семейна и родови карми, ползваме неговоите достижения и придобити опитности за повишаване на нивото на обществено съзнание като му се предоставят възможности за реализация и  развитие в структурата на обществото! 

      Всеки носи в себе си своята мисия, но за да я реализира трябва да разбере кой е и къде се намира, да повиши нивото на своето съзнание и да развие нужните му за това дело опитности… И точно тук се явява ролята и мястото на “Другото Училище”!

Болестите и страданията са следствие на незнание и неспособност
да реализираме личностната си програма по зачатие.


Основни методи:

Регресия на зачатието     

      Връщането в началото, в самото зачатие, ни дава представа за това кои сме ние и за какво сме се преродили. Методиката „Регресия на зачатието“ не е хипнотичен сеанс, а стройна система от обучения и енергийни практики в съчетание с развиването на опитности за работа по посока достигане състояние на свръхсъзнание.  Това състояние не е възможно при всички хора, но то не е и желано от всички, а и не им е нужно. Всеки човек си има свой жизнен път и той е строго кодиран в самото зачатие, програмиран и запечатан в тялото по време на бременността на майката и с потвърдена личностна честота по време на нормално раждане.

      Основата на методиката „Регресия на зачатието“ се базира на изграждане на способността за достигане до тази първична програма на зачатие, като се взимат в предвид циклите и етапите в материалния живот.

Квантова психология

      Количество енергия спрегнато в обем от една постоянна честота или по-често наричано вибрация се нарича квант. Всеки един човек има своя личностна вибрация, но всяко едно прераждане или инкарнация има своето тяло. За това ние се познаваме на ниво усещане, а не на ниво съзнание. Ако изследванията ни се провеждаха само на ниво вълни, то това определение щеше да ни е напълно достатъчно, за да имаме знанието, с което да изградим логика за цялото. Тази енергия на човека, преминаваща границите на материалния свят и подвластна на личностната честота на индивида, се нарича дух.

      „Битката е за душите на хората“, тоест за силата на живота и желанието да живееш и да служиш на собственият си дух. Обърканите мисли и представи правят човек слаб и лесно манипулируем.

Спри да се опиташ да бъдеш като някой друг, последвай духа си и бъди себе си!


Начини на работа:

Консултации     

  • Лични консултации
  • Семейни консултации
  • Индивидуални програми

Обучения

  • Лекции
  • Кабинетни обучения
  • Модули

директна връзка с В. Ковачганев

Гледайте ни на живо всяка сряда от 20ч. във фейсбук страницата

 на Другото Училище! 

Отговаряме на вашите въпроси, представяме интересни личности и гости, горещи теми, човешки съдби и проблеми.

!!! След предварителен разговор, можете да бъдете наш специален гост, да представите вашата мисия и идея и да популяризирате себе си!!!

Пускане на видеото

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Вижте 3-те основни типа хора:

(за отредените в живота роли, проигравани на различни места и в различни времена)

ТЪРСЕЩИ

Как да оцелея в кризисна ситуация?

(препоръка за посещение на лекции (вижте раздел Обучения) и групови енергийни сеанси, както и лична консултация за изясняване на
вашето място и роли в живота)

ОСЪЗНАВАЩИ

Какъв е смисъла на ситуацията и как да я управлявам?

(препоръка за посещение на кабинетни обучения, лични и семейни консултации)

СЪЗДАВАЩИ

Какви са необходимите за израстване ситуации?

(препоръка за посещение на индивидуална програма - създават се паралелни индивидуални програми, фирмени и обществени структури, както и собствени бизнес проекти)

Разпозна ли се?

0 + ЛЕКЦИИ
В 40+ ГРАДА В СТРАНАТА
0 + КОНСУЛТАЦИИ
В 10+ ГРАДА В СТРАНАТА
0 + КАБИНЕТНИ ОБУЧЕНИЯ
В 10+ ГРАДА В СТРАНАТА

Вижте последните отзиви

VIP oтзиви

За пълен достъп до съдържанието е необходимо да влезете в профила си

За да получавате нови статии, предстоящи събития и интерсна информация се абонирайте.

×
×

Cart