Обществено съзнание – трите стълба

You are currently viewing Обществено съзнание – трите стълба

ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ –

ТРИТЕ СТЪЛБА

Всяко общество има своето Ниво на Обществено Съзнание(НОС), което се крепи на три стълба, подобно е на трикрако столче.

Височината на столчето можем да съпоставим с нивото на обществено съзнание. Всяко едно от крачетата на столчето са стълбовете, за които сега ви говоря.

Но първо ще ви обясня какво е обществено съзнание.

Това е онази част от познанията за света, която обществото възприема като истина и приема да работи с нея.

Колкото по-голяма част от познанието е общодостъпно и възприемано като логично, толкова по-трудно се  манипулира едно общество. Като погледнете какви управници ни управляват в момента,  си дайте отговор колко високо е нивото на обществено съзнание.

Не си мислете, че е лесно да се повиши нивото на съзнание на едно общество. Това включва почитане на старите традиции, предаване на опита между поколенията, изграждане на личността и способностите на всички индивиди. Колкото по-неграмотно,  и безпринципно е едно общество, толкова по-ниско е нивото на обществено съзнание. Толкова с по-малко усилия  се управлява то. Самите хора, проявили желание да управляват, не са градивни личности, а търсят и намират нишата, в която да оцелеят  физически.

Колкото по-малки са способностите и познанията на един човек, толкова повече компромиси прави със себе. Но това го виждате и нека ви обърна внимание на трите стълба, на които се държи нивото на обществено съзнание.

ПЪРВИЯТ СТЪЛБ Е МЪЖ-ЖЕНА

Това няма нищо общо с еманципацията, защото такава изобщо няма и за всеки истински мъж е въпрос на достойнство да е кавалер. За всяка истинска жена – да е майка и съпруга на успяващ и проспериращ мъж. Когато манипулациите в обществото стигнат до там, да ни вкарват съмнение за пола, с който сме избрали да се преродим. Когато обявяват объркаността и заблудите като оригиналност. В последствие тези деформирани личности си изграждат свои общности в последствие управляващи общесвото.

Болшинството вече е само от нормални хора, хора които не искат да участват в този маскарад наречен демокрация. 

Обявяване на равенство между половете е война между мъж и жена и така ги уеднаквяват и манипулират, като ги обезличават.

Разбрахте как се чупи тоя стълб, нали!?

ВТОРИЯТ СТЪЛБ Е ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БАЩА И СИН

Тъй като кармата, фамилните цености се носят и предават от баща на син.  Майката играе ролята на манипулатор насочваща сина си в празнотите оставени от бащата. Така една осъзната, стойностна жена реализира пълноцено потенциала на рода на мъжа си. Там където не успява, тя вкарва съмнения и  нови обърканости. Като това влиза в училището за личности  в живота, наречено карма.

Отношенията между баща и син се проявява и в почитането на бащата от дъщерята. Така се проявя натрупания фамилен опит от фамилията на майка как да бъде жена. И този опит се предава директно на дъщерята.

Затова всяка жена гледа да раздели по най-бързия начин сина от майка му. За да може да има на разположения  целия потенциал на рода му в стремежа си да го направи успяващ мъж. А успелите в тази битка се радват на свой преуспяващ и в телесно здраве мъж. И тук вариантите са много и не се повтарят никога.

Това е така наречената от мен червена река. Реката на кармата,  на кръвта на рода. За да е червена трябва да е подклаждана от страсти и неволи. Подклаждана от силни и непостижими желания, страхове и опитност.  Родови  хитринки предавани от бабите и неудовлетвореностите на непорасналите момичета ги кара да раждат свои богове и да стават майки.

Когато обществото е под преса, подвластно на всеобща заблуда, тоталитарна идея и други външни зависимости. Зависимости  като имперски интереси и идеологически атаки. Тогава илюзиите и заблудите са всеобщи и обществото се стреми към унификация. 

Така се обезстойностяват ролята на родовете в един народ и се поробва лесно народа.

Унификацията е убийство за личността и смърт за всяка нация.

ТРЕТИЯТ СТЪЛБ Е БАЛАНСА МАТЕРИАЛНО – ДУХОВНО

За да може да се осъществи този баланс, е необходимо до 45 годишна възраст да се натрупват не само пари, но изграждане на опитности и реализиране на личностния потенциал създавайки модели полезни за семейството. Целта в последствие е така натрупания опит да се предаде в обществото и да се признае фамилията в общността. 

Тук много важна е връзката между баща и син приемствеността и наследвеността.

Сами разбирате защо на определени периоди има национализация, после приватизация а после девалвация на пари и ценостна система.

МАТЕРИАЛНО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Парите наистина са материално проявление на енергията, но самоцелното им натрупване води до дисбаланс и спиране на циркулацията на духовната енергия и национални стойности в обществото. Обществото започва да проявява признаци, подобни като на болен от рак. Такива признаци се наблюдават и в момента в нашата страна. Обезстойностяване на духовното и обявяването на всеки дръзнал да работи и да се развива в тая област за луд, е показател за бездуховност на самото общество. Винаги се създава назначена интелигенция обявявана за елит. Истинските творци и национални цености се потъпкват и скриват, за да може да се обърка народа. 

Така че всяко поколение остава само в битката за опазване на ценостите и ако до 45 години не натрупаме опит, познание и умения в материалното, използвайки петте сетива на физическото си тяло, след 45 години се отваря шестото ни сетиво и тогава с приоритет, човек започва да преподрежда опита и достиженията си. Ако нямаме достижения, отварянето на шестото сетиво води до объркване и страх за бъдещето, сриване на достиженията на рода.

Не случайно някои мъже от силен род напълно провалили се в опитите си за реализация, бързат да излязат разочаровани от живота на възраст около петдесетте. Има и такава стара  българска поговорка: той го няма в петте, а ти го търсиш в шестте.

Нарекоха ни материалисти, обезстойностиха народната ни култура и опитности и затова нашите деца посегнаха към духовни екскурзии на изток, където се пази непроменено базисното познание на човека. Но сякаш знаели за това западните школи вече са деформирали и изтока с модернизация и демокрация. Така нашите деца се объркват и никъде не съумяват да открият истина за себе си, народа си и света. Една  друга българска поговорка гласи, че камъка си тежи на мястото и че човек не е дърво, но има корени.

ПОСЛЕДСТВИЯТА

Заиграването с ролята и мястото на мъжа или жената в обществото направи много млади хора самотници и ги остави бездетни. Проблемите тепърва ги очакват, защото след 45 годишна възраст енергиит епостъпващи в нас намаляват и започваме да получаваме радостите на живота през очите на нашите деца и в последствие на внуците. Мързелуването и служенето на заблуди, които издигат в култ парите, оставят недоразвити някои сетива, недоизградени функциите на тялото и непълноти в преживяванията ни в началните периоди от израстването.  В родовата памет са корените ни и само този, който е опознал дедите си, сполучил е в създаването на свое семейство и възпитал успяващи деца, той ще успее да има красиви старини.

Казах ви го, а сега си представете столчето, на което сте седнали. Градете личност, оставяйте поколения зад вас, а после се борете и за повишаване на нивото на обществено съзнание.  В това общество ще се наложи да се преродим в следващият ни живот с нови и по-големи желания, сложни въпроси и ако обществото е калпаво и ние ще си отидем от него разочаровани. През тези шлюзове на живота, зачатие и смърт, които са преход на проявление на духа от вълни в материално тяло подвластно на вселенските закони,  имоти, пари и предмети не се пренасят а само опитности и пълноценно реализирани връзки.

КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ

Процеса на сриване на Нивото на Обществено Съзнание е включено унищожаване на нормалните мъжки и женски роли и семейната система. Замърсяване на населението с наркотици и порнография, укрепване на системите за организирана престъпност, създаване на дисбаланс в икономиките чрез неконтролируемо печатане на голямо количество пари без материално покритие. Така се създават подкупни правителства създаващи масивни системи за проследяване, изнудване и компрометиране на бизнесмени и стойностни хора, учредяване на псевдо военни системи и престъпност. Това позволява създаването на безсрочни кръвопролития и човешки жертви. В последствие всичко това прави хората зависими от средствата за масово осведомяване и развлеченията. Тези похвати подлагат населението на масирани въздействия от идеологически модели за контрол над ума, за да го лиши от познаването и обработка на истината.

И накрая разбира се, човек не трябва да пренебрегва силата на парите, с които се купуват корумпирани чиновници. Така е лесно да се разбере защо създаването на централизирана частна световната банкова система, която е специализирана в създаването на милиони дългове, заробваи работници и закрепостява селяни  е от толкова жизненоважно значение за създаването на Новият Световен Ред на глобалистите. По този начин, те получават по-силна опора и успяват да поемат контрола над всичките народи на света.

Тежки са дните на промени, когато системата, чрез която управляват народа ни, смени манипулатора си. От една идеологическа изолация сега сме поставени в икономическа невъзможност, а все ни обясняват колко сме свободни и колко сме велики.

РЕГРЕСИЯ НА ЗАЧАТИЕТО

Всеки човек се ражда с личностна програма за реализация и е воден от свои въпроси и желания. Когато попадне в манипулирана среда, ако не е в състояние да се адаптира, започват болести, неразположения, емиграция и враждебност. Духът ни си е избрал своя народ, род и времето, в което да се прероди и всеки тук си има своето място и роля.

Регресия на зачатието“ е методология, която е базирана това разбиране за смисъла на живота и е основна идеология на Другото Училище, заедно с квантовата философия, на база достиженията на човечеството, които нерядко са обогатявани от нас – българите.

Силният дух, който носим в себе си, много пъти ни е спасявал като нация и сме оцелявали след тежки битки и тъмни епохи! Но ни играе и много лоша шега, защото силните духом не се съюзяват, а предпочитат да оцеляват поотделно.

 За да определим обемите на влияние се обръщаме към квантовото мислене. Надяваме се така да покажем общото и да се учим  да го разграничим от индивидуалното, което много яростно е пазено от нас българите. Точно това ни е давало силите да оцеляваме и да се изявяваме бидейки под робство и в неволи.

По същество ролята на Другото Училище не е нищо друго, освен помощ за човека да разчете и да осъзнае личностната си програма, чрез разчитане на записите му по зачатие.

Човекът е сложна био-енеро-информациона система, която е част от род, народ и семейство. С отварянето на земните граници и интернет пространството, все по-трудно става отделния индивид да придобие цялост само в рода си. Човечеството се погубва поради липса на знания. Липсата на базисни познания, като определяне на обема за въздействие на дадена информация, проявлението на космическите закони в този обем и способността да се отработват и подреждат информациите, разболява хората.

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА

Обогатяването на  информационния фон е един от основните фактори за спомагане изграждането на личността. Ползването на  последните открития в археологията по нашите земи и новия прочит на историята, екзополитиката и мястото и ролята на България и българите по света е от жизнено значевние.

Важни в момента са знанията за зачатието, израстване на индивида по време на бремеността и знанието от бабите и дядовците от къде иде духът на детето. Защо да се ражда по нормален път, защо да се закърмва и как да се кърми детето е много важен момент за изграждането на бъдещите личности. Създаваме класни стаи с цел работа за изграждане на осъзнати личности, както самостоятелност  и партньорство, така и за помощ на родителите при отглеждане и възпитание на децата.

Обръщаме специално внимание на различните деца и помагаме на всеки българин, който носи и развива знанието за неговото проявление и ползване в обществото и в света.

Всеки от нас влиза в живота с карма по зачатие определяща смисъла като личност в този му живот. Получава при раждане и закърмване кармата на своя род,  нужна му да разбере мястото и времето в което се е преродил. В последствие опознавайки обществото и реализирайки себе си в семейство и дела повишава опитности и така увеличава силата и опитността за проявлението на своя дух.

Живота е отговорно нещо, красиво но и лесен за пропиляване и трябва да се пази и цени!

Вашият коментар

За пълен достъп до съдържанието е необходимо да влезете в профила си

[login-with-ajax]

×
×

Cart

Глава 1. ЗАВРЪЩАНЕ
Глава 2. ГРАДЧЕТО
Глава 3. ПЕТКОВИЦА
Глава 4. БИЧКИЯТА
Глава 5. КМЕТА
Глава 6. НА КАФЕ
Глава 7. В КЪЩАТА НА ДУХОВЕТЕ
Глава 8. НА ЛОВ
Глава 9. ГАРАЖЪТ НА СПОМЕНИТЕ
Глава 10. СЪНЯТ
Глава 11. ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ
Глава 12. ЗАДУШНИЦА
Глава 13. ПОЖАР, ПОЖАР
Глава 14. НОВО ЧУДО
Глава 15. ОЩЕ ЧУДЕСА И ВРЪЗКИ
Глава 16. ЛЮБОВ ЛИ БЕ ДА Я ОПИШЕШ!