Превърни проблемите във възможности!

Избери подходящата за теб консултация

ЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проблемни връзки, реализация и кариери, изясняване на причините за болести и душевен дискомфорт.

Кликни за подробности

ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

Изследване на родова и лична кармична картина, анализ на актуална проблематика, енергиен баланс и здраве, подреждане на приоритети и отваряне на нови посоки за развитие. Препоръки за бъдещо самостоятелно развитие и оздравителени процеси в съответствие с потенциала и личните ви желания.

Прослушването на записа от тази ни среща ще ви помагат за ориентация и решения в бъдещи сложни ситуации и пренареждане на минали такива, изчистване от наранявания и изясняване на проблемни връзки.

 Отваря житейският ви път!!!

КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ПРОБЛЕМНА СИТУАЦИЯ И ЕНРГИЙНИ СЕАНСИ

След като вече сте работили с кармичната си карта и сте подредили представите за себе си, слушайки записа от първоначалната консултация, започва да се появява гладът за успех. 

По-отговорните и силни личности идват предварително за консултация, водени от събуденото вътрешно усещане, че могат още, за да вземат максимума от предстояща ситуация.

Последвалите успехи ги  насочват към нашите специални кабинетни обучния и индивидуални програми за енерго-информационен баланс. 

Отваря желание за реализация!!!  

 

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕЩИ СТРУКТУРИ И  НОВИ МОДЕЛИ

Работата с достигналите до това ниво на израстване и поемане на родова или обществена отговорност е под формата на сеанси за индивидуално израстване и усъвършенстване на работата с мозъка. Отваряне на връзки с по-високи вибрационни нива с цел създаване на работещи структури и нови модели. В тези модели се включват със способностите и знанията си и други консултанти в своите области от структурата на “Другото Училище”.

Отваря ниво на свръхсъзнание!!! 

Подходящи за

ПЪРВОНАЧАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ НА:

✓ Проявилите желание за самоусъвършенстване и включване в специализираните кабинетни обучения на “Другото Училище”

✓ Проблемни връзки, колебания при избор и страх от отговорности, проблеми с реализацията, липса на всякакви проблеми и желание за живот, обърканост и безсъние.

✓ Проблеми в семейството и децата, вътрешно родови и междуродови отношения, телесни болести и душевен дискомфорт, натрапчиви мисли и обсебвания, излизане от затворени общества и секти.

!!! Задължителна възраст 21+!!! 

 

КОНСУЛТИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНИ НАМЕСИ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ЗА:

✓Създаване на модели за преминаване през кризисни състояния и регулярна подкрепа, депресия и др.
✓ Отработване на определена проблематика и създаване на паралелни индивидуални програми а член от семейството  
✓ Постродилен стрес след катастрофи и загуба на близък
✓ Енергийно изчистване ново начало  след аборти и раздяла с партньор

!!! При работа с деца се изисква придружител, в пубертетна възраст е нужно съгласието на двамата физически родители!!!

 

ПОДХОДЯЩИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НИВО НА СВРЪХСЪЗНАНИЕ СА:

✓Хора с нужната отвореност, базисни знания и отговорности за родова карма и обществени процеси.
✓ Потвърдена ценостна система и  стабилна психика

!!!Истината е жива във всеки от нас, но не е по силите на всеки!!!

Какво представлява първоначалната консултация?

 • 1 час само за вас
 • Препоръчва се да се носят снимки на родните и свързаните с проблематиката хора.
 • Можете да си водите бележки и да задавате предварително подготвени въпроси.
 • Осъзнат болен няма, но спирането на лекарства се извършва само по лекарско предписание!
 • Първоначална консултация цели разясняване на личностната програма по зачатие, лични и родови уроци, мисия и призвание. Тази информация е важна за вас. Тя е определяща за осъзнаване на ролята и мястото във всяка една ситуация и за реализация на смисъла на вашия живот и за неговата мисия. Тук се осъзнават причините за болести, дискомфорт и несполуки.
  Цена за територията на страната при лична среща: 140 100лв
  Инвестирай в своето по-добро бъдеще !

  ! САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЛИЧЕН РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНА !
  за уточняване на подробностите

Набери с 1 клик

СЕМЕЙНИ КОНСУЛТАЦИИ

За проблеми между деца и родители, между-родови отношения и осиновяване

Кликни за подробности

3те стъпки,
които трябва да знаете за семейното консултиране и родовата карма

✓ Предварителен разговор по телефона и първоначална лична консултация с един от родителите за изясняване на проблематиката.

Важно е родителите предварително  да са наясно с това какво се случва с тяхното дете. Предварителните семейни разговори вкъщи и съгласието и на двамата родители относно посещението при мен ще ми помогнат много при разговора с детето по време на консултацията. 

 

Празнотите на родителите се проявяват в проблемите на децата

✓ Семейна консултация (2+)

 Тя е пълноценна и много ефективна, когато на нея присъстват всички членове на семейството.

Без значение при кое от децата се е проявил проблемът, в решаването му и подпомагането на проблемното дете, трябва да участват всички членове на семейството (проявлението на празнота в новобразувалата се семейна карма става на принципа на затворените квантови обеми).

✓ Всяко дете в семейството има своето уникално място и роля.

✓ Отработване на проблематиката чрез сеанси и създаване на модел.

Следва отработването на проблема и запълването на празнотите с опитности и липсващи в семейството нужни знания и информации. Начинът на работа се определя взависимост от това кой член на семейството ще  придружава детето и от проблема в семейството, проявен в него. 

✓ В един затворен обем, няма значение кой е приносителят и проявителят на дадена проблематика. Решението променя и развива целия обем.

Всеки брак на Земята се легализира и на небето с появата на първото дете в семейството.
Невъзможните неща просто не се случват! Всяко нещо се появява и проявява, когато му дойде времето и където му е мястото!
Разводите и разделите на родителите не променят родовата карма на детето, а само го лишават от визуализацията й.

Каква проблематика решават семейните консултации?

 • 1-2 часа
 • Светът е отворен за будните и кадърните и само осъзнатите успяват.
  При размиването на понятието държава семейството се явява като основна клетка за развитието на всеки един свой член. Без семейство сме изгубени.
  Няма значение на колко години решаваме да създадем свое семейство, още от първия ден след брака започват да текат квантовите процеси и да се проявляват законите, управляващи цялата Вселена.
  Ролите в обществото и семейството, родното или това което сме създали, са винаги различни.
  В миналото жените са поемали отговорността за реализация на семейната карма, която се е явявала родова за техните деца. Със създаването на идеологии, размиващи границите между държави и народи, макар цялата отговорност да се дели между двамата родители в семейството, тя все повече започва да се поема с приоритет само от единия, без значение дали е мъж или жена.
  Кои са децата и какво е тяхното място и роля в семейството, каква е посоката, в която да ги развиваме и как да ги възпитаваме, са отговорност и за двамата родители.
  Колкото повече деца има в едно семейство, толкова по-ясно се проявява и материализира родовата карма и много по-подготвени за живота осъзнати млади хора излизат в обществото. Самотните деца са кармично претоварени, често не търпят развитие и им е трудно с адаптацията и споделянето на семейните отговорности.
  Обществените отношения, научно-техническият прогрес се развиват на фона на богатия изпълнен с противоречия информационен фон. Децата се раждат вече дори и на село със световна отвореност.
  Човек и нищо да не прави, а да стои като зрител на едно място, тялото му минава през различни етапи на израстване и психиката му се променя, светът преминава през него.
  Родовата и семейна карми са в процес на постоянно развитие и промени, изкуство е постигането на динамично равновесие в семейството.
  Обществото също има своите процеси на развитие и трябва да го догоним впоследствие. За това ни принуждават развитието и реализацията на нашите деца .
  Връзките между партньори (междуродови), деца и родители (вътрешнородови) са доста сложни и оплетени и винаги различни във всяко едно семейство.
  Повтаряемост на поведение, унификация на проблемите и налагането на външни поведенчески модели са причини за проблемите в едно семейство и проблемите при децата.
  Обществото се развива с много бързи темпове и никой не е в състояние да спре времето на промените. Динамиката на обществените процеси изисква постоянен контрол над децата и адекватност в новите ситуации и информации, нахлуващи от множеството медии и други източници.
  Сегашните отношения в семейството са много по-сложни вече, много по-възвисени детски души се раждат и сложността на техните личностни програми изисква нови знания и развитието на специални умения.
  Науката също се развива и запознаването с новите теории и технологии, в които български учени са водещи на различни места в света, спомагат за стабилизация на психиката и изграждане на новата логика за цялото.
  Нивото на обществено съзнание се повишава с всеки изминат ден.
  Не отлагайте и не се опитвайте да потулите проблемите, защото последиците от това деяние са разрушаващи.
  Често проблематиката се разрешава само с една консултация, независимо от сложността й.
 • 140 100лв/час

  Инвестирай в стабилността на твоето семейство и осветли бъдещето на твоите деца!
  За неуспехите на децата няма персонална вина, тя винаги е семейна.
  Проблемите, проявили се в едно от децата, винаги намират проявление и в останалите деца от семейството, но под друг начин.
  Законите и принципите за развитието на родовата и семейна карма, междуродовите сблъсъци и мисията, определяща личната ни карма, са законите, създали живота във Вселената.

Набери с 1 клик

***За добри резултати се препоръчва да присъстват всички деца в семейството до 21 годишна възраст(за тези на възраст 21+ напуснали семейството, може и на снимка). 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ

Само по наша препоръка, съобразена с личния потенциал и ниво на проблематика

Кликни за подробности

Какво представляват индивидуалните програми?

 • 4 дни сълзи в кабинета
 • Близък контакт в следващите 30 дни и директна помощ
 • +3 контроли на всеки 10 дни

* Прави се само по моя лична преценка следствие задълбочен анализ на ролите в обществото и семейството, изследване и оценка на енергийния потенциал и степен на интелект на дадената личност. 

Критерии и етапи, през които преминава човек, по време на индивидуалната програма:

Важен критерий е количественото и качественото натрупване на разнопосочна проблематика, което се преценява по време на предварителната кабинетна консултция.

Преценка за съвместимост на проблематиката с общата енергия на личността(личностен потенциал).

 Следва предварителен тест от 3 до 10 дни,  за това как човек отчита себе си.

(директна връзка съзнание-подсъзнание и степен на развит интелект и адекватност, реална и актуална информация)

Ако тези критерии са изпълнени, се преминава към изпълнение на същинската част от програмата. 

(предварително се набавят нужните снимки за родове, семейства и експертизи за здравословното състояние; ползвам способностите като се консултирам с лекари и експерти от моето обкръжение и специалисти по избор на клиента)

Четири дни съвместна работа в кабинета, като се започва първият ден в 15ч. и преключваме на четвъртия ден до 13ч.

(през цялото време се изисква 24 часова отдаденост и внимание, забранява се употребата на алкохол и се следвате стриктно инструкциите ми)

Следващият период  е разделен на три декади, като след всяка се провеждат контролни срещи в кабинета. 

Истинската индивидуална работа започва след приключване и на тоя период, а реални резултати от делата на личността се отчитат

 след три, а при по големи обществени ангажименти след повече от 9 месеца. Кокото по-продължително е израстването, то и резултатите са пропорционално по-високи. Наученото се превръща в опитност и се повлиява цялата бъдеща линия на прераждане на духа.

(излъчването се променя рязко след четиридневния период и аурата се изчиства, но това е периода в който човек е най-много уязвим и стриктно да следва инструкциите ми, за да не се върне назад в развитието си)

Програмите са предназначени за подобряване на телесното здраве и реализация на личния потенциал, поемане на по големи отговорности,  контрол върху родовата карма, както и повишаване отговорностите в обществото.

Индивидуалните програми са най-силното оръжие което предлагам като обучение, но не всеки е в състояние да приеме промяната в психиката си и представите за житейските си позиции.

Основни критерии, за да бъдете допуснати до тази програма, са дали отчитате родовата си карма, дали сте отговорни към себе си и дали притежавате нужната ценностна система. 

При всички изпълнени условия, ще ви се предостави възможността да оживите личната си матрица по зачатие и да се синхронизирате с космическата решетка.

Програмата цели изграждане на трайни връзки с личностната ни матрица. 

Запознаване със законите действащи в човека и връзките с по-високи нива на съзнание. 

Създаване на логика за цялото и повишаване на опитността за работа с мозъка,  

разкриване на нови посоки и визия за развитието на бъдещи планове.

Резултата е здрав, свободен и успяващ!!!

***За по-добри резултати и цялостна реализация в бъдеще, се препоръчва включването ви към кабинетните обучения. Когато виждате как другите се учат и ги подкрепяте и подпомагате, то и вие се учите и осъвършенствате.  Мъдрите търсят още информация, гледни точки и споделяне на отговорност, преди ситуацията да се е превърнала в проблем.

За пълен достъп до съдържанието е необходимо да влезете в профила си

×
×

Cart