Превърни проблемите във възможности!

Избери подходящата за теб консултация

ЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проблемни връзки, реализация и кариери, изясняване на причините за болести и душевен дискомфорт.

Кликни за подробности

Невъзможните неща просто не се случват!
Всяко нещо се появява и проявява, когато му дойде времето и където му е мястото!

Какво представляват личните консултации:

ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

Представлява изследване и анализ на родова и лична кармична картина. Цели разясняване на индивидуалната програма по зачатие, лични и родови уроци, мисия и призвание.

Тази информация е определяща за осъзнаване на ролята и мястото ви във всяка ситуация, за реализацията и смисъла на вашият живот. Осъзнават се причините за поява на болести, дискомфорт и несполуки в живота.

Може да се работи по три главни направления:

 • лично себеусъвършенстване
 • семейни проблеми
 • реализация на пълен потенциал и изява в обществото

 Отваря житейският ви път!!!

КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ПРОБЛЕМНА СИТУАЦИЯ 

 

След като вече е разгледана кармичната карта и са подредени представите за личността, много често се пораждат допълнителни въпроси или нужда от уточнение по дадени въпроси. Възможно е да се породят събития, изискващи по-подробно разглеждане на дадена ситуация или глад за успех, за реализация на личността.

По-отговорните и силни личности много често ползват допълнителни консултации, водени от събуденото вътрешно усещане, че могат да набавят още информация, да получат максимума от създалата се ситуация.

Отваря желание за реализация!!!  

КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕЩИ СТРУКТУРИ И НОВИ МОДЕЛИ

 

Отваряне на връзки с по-високи вибрационни нива с цел създаване на работещи структури и нови модели. В тези модели може да се включват със способностите и знанията си и други консултанти в своите области от структурата на “Другото Училище”.

 • създаване на модели за преминаване през кризисни състояния и регулярна подкрепа
 • отработване на определена проблематика и създаване на паралелни индивидуални програми  

 

Отваря ниво на свръхсъзнание!!! 

За кого са подходящи личните консултации:

ПЪРВОНАЧАЛНАТА КОНСУЛТАЦИЯ Е ПОДХОДЯЩА ПРИ:

 

 • при проблемни връзки, колебания при избор, страх от отговорности или проблеми с реализацията
 • при липса на желание за живот, обърканост, безсъние, натрапливи мисли или душевен дискомфорт
 • проблеми в семейството и децата, вътрешнородови и междуродови проблемни отношения
 • излизане от затворени общества и секти
 • за всички, които желаят да се самоусъвършенстват

 

КОНСУЛТАЦИИТЕ ПРИ ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ СА ПОДХОДЯЩИ ПРИ:

 • създаване на модели за преминаване през кризисни състояния
 • регулярна подкрепа при необходимост от по-задълбочена работа по конкретен проблем
 • отработване на определена проблематика и създаване на паралелни индивидуални програми за различните членове от семейството  
 • енергийно изчистване и поставяне на ново начало след аборт, раздяла с партньор, загуба на близък и т.н.

 

КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕЩИ СТРУКТУРИ И НОВИ МОДЕЛИ СА ПОДХОДЯЩИ ПРИ:

 

 • хора с нужната отвореност, с  базисни знания и отговорности за родова карма и обществени процеси
 • хора с потвърдена ценостна система и  стабилна психика
 • хора с по-високо ниво на израстване

 

!!!Истината е жива във всеки от нас, но не е по силите на всеки!!!

 

Всяка осъзната личност се превръща в творец и животворен извор, а всеки объркан и неспособен да работи със себе си индивид, се разтваря във вселенския етер и става аморфна частица от черната кал на тълпата...


Какво е необходимо:

 • предварително записване на час за консултация
 • снимки на роднини или свързани с проблематиката хора
 • диктофон, телефон с диктофон или друго записващо устройство – необходимо е консултацията да бъде записана и в последствие прослушвана, тъй като получената информация се осъзнава постепенно напред във времето. Също прослушването на записа може да помага при ориентация и при взимане на решения в бъдещи сложни ситуации, пренареждане или изясняване на минали такива
 • Важно! За самостоятелна консултация се изискват 21 навършени години!
 • • при работа с деца между 2 и 12 години е необходимо:
  • да присъства единият родител за изясняване на проблема
  • двамата родители за работа по проблема

  • при деца над 12 години – може да се работи самостоятелно при дадено съгласие и от двамата родители

Набери с 1 клик

СЕМЕЙНИ КОНСУЛТАЦИИ

За проблеми между деца и родители, между-родови отношения и осиновяване

Кликни за подробности

Всеки брак на Земята се легализира и "на небето" с появата на първото дете в семейството.

Какво представляват семейните консултации:

   

       Семейството е най-важната основополагаща единица за нашето развитие. Връзките изградени между нас и партньора ни, родителите ни и децата ни са изключително комплицирани и ни поставят в необходимост от отработване на ситуации и роли, различни от тези, които са ни отредени в личен план – към обществото и професията. Ролите в семейството се променят в зависимост от етапа на живота ни – роля в родното ни семейство (там, където сме родени), роля в семейството, което сме създали (със съпруг / съпруга и деца) и роля в семейството на нашите деца.

         Нашата задача по време на семейните консултации е чрез този постоянен процес на развитие и промяна да бъде постигнато сравнително стабилно динамично (в определени граници) равновесие в семейството.


Видове семейни консултации:

✓ Чрез провеждане на предварителна консултация  

 

Провежда се с един от членовете на семейството за изясняване на проблематиката, след което се набелязва час за работа с цялото семейство.

 

 

Празнотите на родителите се проявяват в проблемите на децата

✓ Консултация за директна работа (без предварителна среща)

Най-често се практикува при проблем с малки деца (над 2 години). Тя е пълноценна и много ефективна, когато на нея присъстват всички членове на семейството. Без значение при кое от децата се е проявил проблемът (при повече от едно дете), в решаването му и подпомагането на проблемното дете, трябва да участват всички членове на семейството. Или казано по друг начин – в един затворен обем (какъвто е семейството) няма значение кой е преносителят и проявителят на дадена проблематика, решението променя и развива целия обем (в случая семейството).

✓ Чрез отработване на проблематиката и създаване на модел

 

Обикновено са нужни серия от консултации.

Начинът на работа се определя в зависимост от това кой член от семейството е засегнат и от вида проблем, който трябва да се отработи. Изработва се модел, чрез който се придобива съответна житейска опитност, която от своя страна подпомага получаването на нужните знания за разрешаването на проблема.

Разводите и разделите на родителите не променят родовата карма на детето!
Само го лишават от визуализацията й!Акценти и приложение на семейните консултации:

 • Колкото повече деца има в едно семейство, толкова по-ясно се проявява и материализира родовата карма и толкова по-подготвени и осъзнати за живота млади хора излизат в обществото. Самотните деца (които нямат брат или сестра) са кармично претоварени, често не търпят развитие и им е трудно да се справят с адаптацията и споделянето на семейните отговорности.
 • Обществените процеси вече се развиват много бързо и никой не е в състояние да контролора темпото на промяна. Тази динамика изисква постоянно наблюдение на подрастващите и адекватна реакция при възникването на нови и непознати за семейството ситуации.
 • В миналото само жените са поемали отговорност за реализацията на семейната карма. Със създаването на идеологии, размиващи границите между държави и народи, отговорността за семейната карма се е преобразувала в споделена между двамата съпрузи, а в последствие е претърпяла следваща метаморфоза в приоритет само към единият родител, без значение кой е той.
 • Отношенията в семейството търпят постоянна промяна и в последните години стават все по-комплицирани. Децата, които се раждат напоследък носят в себе все по-извисена духовност и идват с все по-сложни личностни програми, което от своя страна изисква нови знания и специални умения от страна на родителите.
 • Науката също се развива и запознава с нови теории и технологии. Все по-често български учени са водещи специалисти на различни места по света и този факт спомага за стабилизацията на нашата психика като народ и подпомага изграждането на нова логика за „цялото“.
 • Светът вече е отворен за умни, будни и осъзнати хора. Нивото на обществено съзнание се повишава с всеки изминат ден. Това е и нашата цел 🙂 !
 • Семейните консултации намират приложение при:
  • повтаряемост на поведение и унификация на проблемите
  • при нерешими проблеми и неразрешими ситуации
  • налагане на нежелани външни поведенчески модели при деца и възрастни
  • изясняване на мястото и ролята на децата в семейство
  • насока при определяне на посоката на развитие на децата в семейството
  • начин и съвети при възпитание


Какво е необходимо:

 • предварително записване на час за консултация
 • снимки на роднини или свързани с проблематиката хора
 • диктофон, телефон с диктофон или друго записващо устройство – необходимо е консултацията да бъде записана и в последствие прослушвана, тъй като получената информация се осъзнава постепенно напред във времето. Също прослушването на записа може да помага при ориентация и при взимане на решения в бъдещи сложни ситуации, пренареждане или изясняване на минали такива
 • необходимо е децата да бъдат предварително подготвени относно предстоящата консултация. Ако има съгласие между двамата родители, консултацията ще даде по-бърз и ефективен резултат.
 • Важно! За добри резултати се препоръчва да присъстват всички членове на семейството. Относно децата на възраст над 21 г. може да се представи снимка, ако не е възможно лично да посетят консултацията.

Набери с 1 клик

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ

Само по наша препоръка, съобразена с личния потенциал и ниво на проблематика

Кликни за подробности

Истината е жива във всеки, но не е по силите на всеки!!!

Какво представляват индивидуалните програми:

       Индивидуалната програма е най-силният похват, с който разполагаме и можем да предложим като обучение и начин за личностна трансформация!

      Представлява запознаване с действащите житейски закони и достигане до по-високи нива на съзнание. Програмата цели изграждане на трайни връзки с нашата личностна матрица зададена по зачатие. Подпомага създаването на логична представа за „цялото“, разкрива нови посоки в живота и визия за развитие на бъдещи планове. Резултатът е здрав, свободен и успяващ индивид!!!

      Важно! Индивидуалната програма се провежда само по предварителна преценка следствие на задълбочен анализ на ролите в обществото и семейството, изследване и оценка на енергийния потенциал и степен на интелект на дадената личност!

      Основните критерии за провеждане на програмата са дали отчитате родовата си карма, дали сте отговорни към себе си и дали притежавате нужната ценностна система. При всички изпълнени условия, ще ви се предостави възможност да оживите личната си матрица по зачатие и да се синхронизирате с космическата решетка. Не на всеки е дадено да се възползва от този метод!

      За да се осъществи индивидуалната програма е необходимо също количественото и качественото натрупване на разнопосочна проблематика, което се преценява по време на предварителната консултация и преценка за съвместимост на проблематиката с общата енергия на личността (личностен потенциал).

      Индивидуалните програми се провеждат на три етапа!


Етапи на индивидуалните програми:

ПЪРВИ ЕТАП

 

Провежда се предварителен тест (самостоятелно) с продължителност от 3 до 10 дни, за да се получи информация за способността на индивидуалното отчитане. Този етап дава представа за качеството на директната връзка съзнание-подсъзнание, степен на развит интелект и адекватност, реална и актуална информация на текущата проблематика.

Ако тези критерии са изпълнени, се преминава към изпълнение на същинската част от програмата.

 

 

ВТОРИ ЕТАП

Провежда се в четири последователни дни.

През цялото време се изисква 24-часова отдаденост и внимание. Забранява се употребата на алкохол и се следват стриктно подадените инструкции.

Предварително се набавят нужните снимки на семейството и рода по бащина и майчина линия, за съпруг/съпругата – също. Ако има здравословен проблем – експертизи и изследвания също е желателно да се представят. Възможно е да се наложи консултация с доверен лекар или експерт и специалист по избор на клиента.

Обикновено след този четиридневен период излъчването се променя рязко и аурата се изчиства.

ТРЕТИ ЕТАП

 

Трети етап се провежда в рамките на един календарен месец и е разделен на три декади. Всяка декада се състои от 10 дни и на всеки 10-ти ден се провежда контролна среща.

Това е времето, в което човек е най-уязвим и е необходимо да се следват стриктно зададените инструкции!

 

 

 

 

      Важно!!! Истинската индивидуална работа започва след приключване и на трети етап, а реални резултати от делата на личността се отчитат след три, а при по-големи обществени ангажименти след повече от 9 месеца. Колкото по-продължително е израстването, толкова и резултатите са пропорционално по-високи. Наученото се превръща в опитност и повлиява цялата бъдеща линия на прераждане на духа.

Само животът предоставя възможността за осъществяването на пълноценни връзки и изчистване на незавършени кармични процеси.


Приложение на индивидуалните програми:

 • за реализация на личният потенциал
 • поемане на по-големи отговорности в живота
 • подобряване на здравословното състояние
 • осъществяване на контрол върху родовата карма
 • повишаване отговорностите в обществото


Какво е необходимо:

 • предварително записване на час за първоначална консултация
 • снимки на роднини или свързани с проблематиката хора
 • диктофон, телефон с диктофон или друго записващо устройство – необходимо е да имате устройство с възможност за направа на дълги записи. Най-вече ще бъде необходимо да записвате втори етап от индивидуалната програма, който продължава четири дни. Записа може да ви бъде от голяма полза, тъй като получената информация се осъзнава постепенно напред във времето. Също може да го ползвате и при ориентация и взимане на решения в бъдещи сложни ситуации, пренареждане или изясняване на минали такива.
 • Важно! За самостоятелна консултация се изискват 21 навършени години!

Набери с 1 клик

***За по-добри резултати и цялостна реализация в бъдеще, се препоръчват кабинетните обучения. Когато виждате как другите се учат и ги подкрепяте и подпомагате, то и вие се учите и усъвършенствате. Мъдрите търсят още информация, гледни точки и споделяне на отговорност, преди ситуацията да се е превърнала в проблем.

За пълен достъп до съдържанието е необходимо да влезете в профила си

×
×

Cart