Видове обучения:

ЛЕКЦИИ

„Лесно начало“ - за изясняване на проблематиката и ролите ни в живота.

Кликни за подробности

Спри да се опиташ да бъдеш като някой друг, последвай духа си и бъди себе си!


Какво представляват лекциите:

      Поднесена по интересен начин структурирана информация от интересни хора, членове или гост лектори на “Другото Училище”.
Всеки един от вас може в процеса на израстване да развие собственият си потенциал и да сподели пътя и достиженията си.

      Живите срещи са от изключителна важност както за подреждане на нашите индивидуални процеси, така и за ориентирането ни в обществени или международни събития. Срещата отблизо с различни житейски ситуации или коментирането на глобални  и наболели за нашето общество въпроси, ни обогатява и ни помага за формиране на лично мнение и последваща по-голяма устойчивост срещу поляризирането на информацията от медийното и политическо пространство.

      Лекциите също могат да имат отношение към представяне на книги, нови достижения в науката, археологията, историята, икономиката, социологията или политологията. Също могат да бъдат специализирани лекции за затворени групи, общности, общества или да представят кабинетните обучения.

      НОВО! За завършеност на лекционната част, се провежда групов сеанс за стабилизиране на личностната честота и усета за енергийната ни цялост.


Лекциите са подходящи при:

Актуална проблематика

 

✓ личностни предизвикателства
✓ нови партньорства и посоки
✓ проблеми при възпитание на деца
✓ личностно развитие, посоки и предизвикателства

Геополитика и бизнес информация

✓ развитие на междудържавни и междуличностни проблеми
✓ международни връзки
✓междуетнически и
други различия
✓икономически анализи и бизнес анализи

Визионерство 

✓ Как да съхранявам
себе си?
✓ Как да преценявам
другите и да взимам
правилни решения?

✓ Какво предстои като предизвикателство и развитие пред личността, народа и света?


Допълнителна информация:

 • Продължителност на лекциите – около два часа
 • Mестата са ограничени! Моля, запишете се предварително!
 • Излишни българи и забранени въпроси няма!
 • Директен контакт и въпроси с лектора

Набери с 1 клик

КАБИНЕТНИ ОБУЧЕНИЯ

По методика „Регресия на зачатието”

Кликни за подробности

“Кармата е личният ни сборник със задачи.
Решавайки ги, постигаме знание и опитност в живота, за да реализираме своята мисия.”


Какво представляват кабинетните обучения:

 • 9 обучения
 • по 10 часа
 • в 2 дни

      Кабинетните обучения са предназначени за хора с вече изяснена лична проблематика, провокирани от интереса към структурирана информация за нашата народопсихология или индивидуално личностно развитие. Провеждат се в малки групи от отговорни личности, с реални очаквания и вярна представа за това какво представлява същинското обучение. Не се налага начин на мислене и не се преподава модел за поведение! Основната цел е да се подпомогнат естествените процеси, протичащи във всеки човек, чрез консултации и добити знания. Дава се основна базова информация за проявлението и разпределението на енергията, за космическите закони, за нашата народопсихолгия.

      По време на провеждане на кабинетните обучения (особено при развитие на директната връзка съзнание-подсъзнание) се обръща индивидуално внимание на всеки участник и това е основната причина да се ограничи броя на желаещите.

      Кабинетните обучения са разделени на 9 различни теми, структуриращи методиката „Регресия на зачатието“, развиващи способността за разчитане на подсъзнателни импулси и развитие на директната връзка съзнание-подсъзнание с цел реализация на личностната програма по зачатие.


Видове кабинетни обучения:

“Всичко е опитност и познание, както и правилно разчетени информации от настоящето. ”


За кого са подходящи кабинетните обучения:

 • за всички, усетили нуждата от допълнителни знания
 • за всички, преминали през индивидуално обучение и пожелали да повишат отговорностите си в живота и да развият лични и родови карми
 • за всички, посетили нашите лекции, презентации или друг тип представяне или обучение


Допълнителна информация:

 • Mестата са ограничени! Моля, запишете се предварително!
 • Време на провеждане
  • Събота от 15.00 ч. до 20.00 ч
  • Неделя от 09.00 ч. до 13.30 ч.
 • Mинимално допустима възраст - 21 години
  • Под 21 годишна възраст се допускат деца с придружител, след семейна консултация и със съгласието на двамата родители
 • Специални цени за група или семейство!

Набери с 1 клик

МОДУЛИ

Изнесено обучение за повишаване на пълния жизнен потенциал. Организира се само с предварителна заявка.

Кликни за подробности

“Няма въпрос без отговор и проблем без решение.”


Какво представляват модулите:

      Модулите представляват изнесено обучение с времетраене повече от 3 дни с отделяне от всекидневната среда. Цели се развитие на връзката съзнание-подсъзнание, квантово мислене и логика, чрез поднасяне на структурирана информация според нуждите на групата. В лекционната част от модулите може да участват гост лектори, специалисти в различни житейски посоки.

      Има възможност модулните обучения да бъдат създавани и по конкретна тема със специализирано съдържание, отнасящо се към конкретна общност или колектив.


3-те най-големи ползи
от модулите:

✓ Структуриране на натрупаните знания с отделяне от ежедневието зa период между 3 и 6 дни.

✓ Отваряне на ново ниво на съзнание и споделяне на опитности и достижения в групата.

 Задълбочени знания по дадена тема от гост лектор.

“Нашият уникален български ген, запазил се от хилядолетия назад във времето, обединява родовете ни в народ с национална карма! Този ген определя общия ни светоглед, ценностна система, морал и народопсихология - водещи помощници при реализацията на личностната ни програма по зачатие в този ни живот.”


Модулите са подходящи при:

 • напреднали в развитието си и реализирани в живота хора
 • хора, имащи нужда да повишат възможностите си за работа, занимаващи се с бизнес или творческа дейност
 • хора, управляващи колективи
 • хора, поели отговорност за родова или семейна карма
 • хора, загубили близки или преживели друг тип травмиращо събитие
 • при социализация след напускане на секти или друг вид затворени общества
 • при адаптация на хора с ментални проблеми и зависимости


Допълнителна информация:

 • Mестата са ограничени! Моля, запишете се предварително!
 • Времетраене на модулите - могат да се организират за период от 3 до 6 дни
 • Място на провеждане - ползва се предварително избрано подходящо място (хотел, вилно селище и т.н.)
 • Kомфорт сред дивната природа! - обикновено се избират места в близост до природата, но в същото време, предлагащи удобствата на съвременния свят

Набери с 1 клик

За пълен достъп до съдържанието е необходимо да влезете в профила си

×
×

Cart