Обучения в група

Препоръчва се според проблематиката на човек, само след лична консултация или след презентация „ДУ с отворени врати“ на даденото обучение. За по-бързо запознаване с проблематиката на личността и обществото както и придобиване на специални умения за работа с подсъзнанието и реализация на потенциала на човек.

Семинар 1

Въведение в квантовата психология

Разчитане на личностна програма по зачатие, подсъзнателни импулси и изграждане на директна връзка съзнание-подсъзнание.

Семинар 2

„Регресия на зачатието“

Семинар за връзката на духа с тялото, избора на род и семейство, име и жизнена пътека.

Семинар 3

Цикли и етапи

В изграждането на личността в материалния свят. Хора с изявени и нетърпящи отлагане семейни проблеми и с наследствени заболявания.

Семинар 4

Циклите в годината

Създаване и реализиране на желания и тяхното синхронизиране с годишните цикли на партньора

Семинар 5

Партньорски връзки

За смисъла и възможностите на връзките през трите периода на израстване на личността в живота. Кога, с кого и как се реализират връзки в новото време, аномалиите.

Семинар 6

Трите етапа

Обобщаващ семинар за от къде идвам и сега накъде

Семинар 7

Психика на цялото

Или как да събудите нерелизираният си потенциал във вас. Структура и енергийност на деня.

Семинар 8

Нива на съзнание

Свръх съзнателен човешки разум и Ниво на Обществено Съзнание

Семинар 9

Тялото, духа и опитностите

За възможностите на тялото, силата на духа и опитностите на душата

Индивидуални обучения

Често проблематиката ни затрупва и блокира тотално хода на живота

В такива случаи се налага и индивидуално обучение. То се базира на личностните достижения, родовата проблематика изявена или пазена в тайна, нереазбрана или липсваща, проблемите на обкръжаващата ни реалност, които не винаги отчитаме правилно и на посоката в която човек трябва да бъде предвижен в съответствие с личностната си програма. Създават се модели, които са с цел получаване на опитност за работа с дадена проблематика. Модели се обезстойностяват при получаване ан нужната опитност и човек започва да ползва тази опитност във всички области на живота. За подробности няма как да ви бъдат дадени, понеже програмите са строго индивидуални и тук всякакви модели и клишета липсват. Работи се с вашите проблеми, с вашата информация и достижения и резултатите са ваши, чрез които в последствие променяте всички обеми в които левитирате(личност е първото, семейство(ново и старо) работа и общество).

Модули

Модули по предварителна заявка за управление на бизнеса и структуриране на колектива.

Изнесено обучение

За хора с натоварено ежедневие, наши емигранти и семейства с проблемни връзки или дете се препоръчва пет дневен модул сред природата в избрано от нас място. В рамките на тези пет дни ще имате 4ч. всеки ден групови занимания, като в останалото време ще се провеждат лични консултации, изготвяне на индивидуални програми, индивидуални сеанси за решаване на лична проблематика, медицински или други изследвания и лекции.

×

Cart