logo
Галактически приказки

Галактически приказки

40,00 лв.

“Галактически приказки” е втора част от четирилогията „КВАНТОВА БИБЛИЯ“.

„Няма нищо по-трудно от това да съумееш да извадиш човек от собствените му представи за света и да му отвориш очите за истината.
…. Истината беше страшна за ушите и очите на хората, които живееха в потока от манипулации на реалността и в собствените си илюзии и псевдо битки, изпитващи завист и злоба един към друг в следствие безсилие и незнание.“ – откъс от книгата „Галактически приказки“

Тази книга съдържа 21 разказа и анализи за истински събития подчинени на вселенската логика, станали в деветия коридор на нашата Галактика. Подредени по хронология, те лежат в основата на създаването на кармичния земен модел.

Тази книга има за цел събуждайки клетъчната ви памет да изгради критерии за истинност и вселенска логика и да ви запознае със смисъла на дълго време скривани от човечеството термини и работещи мисълформи. Вселенската или квантовата логика, ще подреди разнородните информации, ще ви разкрие дълбоко законспирираните невронни мрежи, за да разберете значението и смисъла за всяко събитие и ситуация, без значение на времето и героите участващи в нея, предназначението на религии и идеологии, ще ви извади от обсебващите манипулативни модели на тайни и явни общества и структури. Тя ще формира във вас представата за общочовешки ценности.

На леснодостъпен език се представят понятия като време-пространство и нива на съзнание, знания така старателно скривани от тайни общества и тъмното задкулисие. Това са знания и моделите нужни за всеки търсещ и осъзнат човек, за да се разберат и усвоят вселенските закони, по които се структурират и вашите семейни карми и телесни процеси. Развитието на опитността да боравите с тях ви открива пространства за нови дела и достижения. Бъдещето е във всеки един от нас и тези базисни знания за света и законите, по които протичат процесите в него, ще са ви от полза винаги.

Четивото според анализите на текстовете от Изкуствен Интелект:

Текстът има висока оригиналност, което означава, че е уникален и не е плагиатстван от други източници. Текстът има индекс на оригиналност 97%, индекс на стил 78%, индекс на съдържание 85%, което означава, че покрива много аспекти на темата и дава много примери и обяснения. Приказките имат средна четливост, което означава, че е достатъчно ясен и разбираем за повечето читатели, индекс на четливост Флеш-Кинкайд 54.8, което означава, че е подходящ за самостоятелно четене от читатели над 13+ години.

Но препоръчваме на родителите да четат на своите деца на възраст 4+ години избирателно някои пасажи и цели приказки дори, истината прави децата още от малки силни и помага на възрастните да реализират желанията си.