logo

КОНСУЛТАЦИИ

Консултации

Консултациите са с продължителност 60 минути, като при нужда може да се надхвърли това време. Записването става с предварително прозвъняване по телфона, вайбър, уатсап, месинджър, телеграм или с излагане на проблематиката ви по имейл. Преди консултацията ще получите напътствия какво е нужно да предоставите (снимки на роднини или свързани с проблематиката хора, диктофон, телефон и др.). Препоръчително е разговорът да се записва под формата на аудио файл, тъй като получената информация се осъзнава постепенно напред във времето. Също прослушването на записа може да помага при ориентация и при взимане на решения в бъдещи сложни ситуации, пренареждане или изясняване на минали такива.

Има три типа хора. Първите, които искат да оцелеят в ситуация, вторите, които осъзнават нейния смисъл и искат да я управляват, а третите, които се учат да създават ситуации, в които да израстват хората и да се повишава нивото на обществено съзнание.

Лица на възраст под 21 години се приемат само придружени от родител/ли или настойник/ци. 

Лични консултации за решаване на наболял проблем, причини за болести и душевен дискомфорт, ориентация, цел и посока за развитие.

Семейни консултации – за решаване на проблеми с дете, като се препоръчва при първо посещение да присъства цялото семейство. Предварително на лична консултация може да дойде някой от родителите, за да може да разясни в семейството нуждата от семейна консултация и проблематиката, с която ще се работи.

Кармични консултации – за ролята и мястото в родното семейство, за връзката с други родове при решаване на здравословни и екзистенциални проблеми при хора с натрупана на няколко нива на проявление проблематика. Понякога кармичната консултация може да е първоначалната, с която да започнете процесите на осъзнаване и оздравяване, последващо реализацията ви в обществото и мястото в новото семейство. 

Свръхсъзнание се развива в последствие и не е по желание, а само по натрупани опит и поети отговорности в живота.

 

Обучения

Човек израства в живота стъпвайки на своите достижения и се осъзнава решавайки личностната си проблематика.“

Различието при обучението в Другото училище® е, че тук влизате като личност със своите индивидуални проблеми. Тук в група учим законите, на които са подвластни кармите на семейството и рода, имаме уважението към всеки като към личност в процес на израстване и осъзнаване. Тук няма да ви караме да споделяте лични сблъсъци довели ви до напрежение и конфликти, няма да ви съжаляваме и да превръщаме вашите преживявания в лични драми и да ви успокояваме, а ще ви говорим за връзките кармични и законите, на които са подвластни. След обучението ще излезете с разбиране и приемане на ситуациите, ще ви се пренаредят разбиранията и ще ви се отвори ново пространство за желания, размисли за живота и нови посоки за развитие на семейството и децата, ще заобичате родовете си.

На всеки носещ българския ген Бог е дал (тук се има предвид планетарния разум, или Бог Отец в източното православие) роля и място в родното семейство една, а във вашето семейство друга. В едното сте били деца, във второто да възпитавате деца с любов и разбиране, да овладеете отношенията мъж-жена, за да създадете плодотворна за вашите деца среда. Тук в кармичните модели няма давност, а всяко неразбиране и сблъсък пораждат в последствие конфликти, болести и душевен дискомфорт. Но това е света, в който живеем, това е реалността и паралелна такава, в която да избягаш и да се чувстваш свободен няма. Тук и сега са възможностите за израстване и усъвършенстване. Тук и сега е времето за успехи, радости и истинско щастие. Семейството ще си остане завинаги основна клетка на всяко едно общество без значение на модернистични учения и нови вълни на манипулации. Българският ген е този, на който доверявайки му се ще ви изведе и от най-сложната ситуация.

Сигурно тези, които вече са на възраст 45+* си спомнят с каква сила навлязоха западните модели за манипулация над съзнанието на масите като ню ейдж философията, неофройдизъм, неорайхаизъм, теософия, дъновизъм, религии, учения и всякакъв друг вид клонинги на реалните и науката (астрология и нумерология), закони с цел да се създават общности и затворени кръгове, да се изваждат търсещите от семейните и родови карми, за да се подчиняват на общи заблуди и да се потиска израстването им като личности.

По-старите по възраст си спомнят и източните такива идеологии, които сега следващото поколение презира и отрича даже с ползите, които имаше в тях нашият народ. От едно общество, което възпитаваше саможертва и изтъкваше безразсъдният героизъм като ценност за личността, сега сме в другата посока на хедонизма и бягството от реалността и възможностите за израстване с цел безсмислени преживявания и самодоволство. Роди се следващото поколение, което ще трябва да събере опита от двете вълни на генерация и да плати за грешките и безразсъдството на своите родители и прародители. Ние се грижим да дадем законите, по които циркулира енергията във Вселената, смисъла и начина, по който работят кармичните връзки на всяко едно ниво на съзнание и при всяка една система за манипулация над обществото.

Нашите обучения се провеждат в затворени групи с цел постигане на ефекта на „затворено квантово пространство“. Тези обучения са в три посоки, като всяка посока е предназначена за решаване на даден вид проблематика. В последствие на всеки му се помага да се развие и да заработи с проблематиката и с другите посоки за развитие, но всяко нещо с времето си. Приоритетите са в самите нас и ние трябва да се научим да следваме духа си и да решаваме приоритетно нашите проблеми, да не влизаме в обществени модели и да не се поддаваме на различните манипулации разпространявани в обществото.

„Духът израства само в тяло!“

Първо по ред, но не и по важност е изграждане на директната връзка съзнание-подсъзнание, която дава усещането за цялата наша жизнена енергия, усещането за развитието на божественото в човека. Тук се разглеждат енергийните нива в процеса на израстването на личността по време на живота в съответствие с кармичните процеси индивидуални за всеки един от нас. Седемте етапа в годината за личността, както и трите етапа в живота на човека.

„Ако нямаме потребност от връзки, сблъсък и любов, защо да се прераждаме!?“

Второто направление е работата с карми, връзките в семейството и влиянието на родовите карми в него, създаването на деца и тяхното възпитание. Тук се ползва методиката „Регресия на зачатието“, която за момента няма аналог и е запазена марка за Другото училище®. 

Третата част е за развитието на способността на българския ген за свръхсъзнание, защото който е влязъл и се е докоснал до усещането за осъзнатост няма как да не пожелае да повика в този божествен мир и своите близки и да е в помощ на своите деца по време на целия си живот, да е полезен за род и народ и да не иска да повлияе за повишаване нивото на обществено съзнание. Тук се говори за нива на съзнание и структурата на обществото.

Следете нашия бюлетин със събития на Другото училище® свързвайте се за записване за консултации с Валентин Ковачганев по места с представителите ни, както и се обръщайте към тях за да бъдете включени в поредното ни обучение. Няма значение с какво ще започнете процесите на оздравяване и осъзнаване, обучение, консултации, книги, или гледайки наши видеа вие носители на българския ген имате право да го активирате и промените начина си на живот и отношението си към света.

Да не забравяме ролята и мисията на нашия народ на фона общочовешките ценности, защото смесените бракове са директна намеса в развитието на кармичните модели на другите народи.

България отдавна не е територия, а марка, марка, която всеки един осъзнат интелектуалец по света желае и търси!

*за процесите настъпващи след 45 години можете да прочетете в книгата „Регресия на зачатието“ глава „Едни остаряват, а други помъдряват“. Тук е представен един критерий за оценка за израстването на личността и нейната адекватност с модела си по зачатие наричан „критерий за президента“. В тази книга са представени седем годишни цикли в процеса на изграждане на личността в материалния живот.